top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY

 1. Je persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld

 2. Er worden geen gegevens met derden gedeeld

 3. Na afloop van de training zal Delta Development je naam en email adres bewaren en overige gegevens wissen

ALGEMEEN 

 1. Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer verklaren de algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn

 2. De minimum leeftijd voor deelname aan deze training is 16 jaar

 

BETALING

 1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van €50,-  per persoon te worden voldaan

 2. De restsom moet uiterlijk twee weken vóór aanvang van de training in het bezit zijn van Delta Development

 3. Wanneer de restsom niet binnen twee weken vóór aanvang van de training in het bezit is van Delta Development, heeft Delta Development het recht om de boeking te annuleren en de aanbetaling te behouden

 4. Indien de overeenkomst binnen twee weken vóór aanvang van de training tot stand komt moet terstond de gehele som worden voldaan

 

ANNULERING

 1. Indien de overeenkomst door de deelnemer wordt opgezegd zal Delta Development de deelnemer naast eventueel verschuldigde aanbetalingskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

  • bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;

  • bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling plus 35% van de restsom

  • bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling plus 50% van de restsom

  • bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: de volledige som

 2. Delta Development geeft geen korting bij verkorte deelname aan de training

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Delta Development is niet aansprakelijk voor blessures/ziekte die tijdens de training worden opgelopen door de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar fysieke welzijn

 2. Delta Development is niet aansprakelijk voor ongebruikelijke of onvoorspelbare gebeurtenissen; waaronder stakingen, terrorisme, natuurrampen, ongelukken door derden, technische problemen, brand, diefstal, overstroming en weersomstandigheden. In het geval van een/meerdere bovenstaande zijn terugbetalingen en compensaties niet mogelijk

bottom of page